Επικοινωνήστε μαζί μας
3o χλμ ΠΕΟ Θηβών – Αθηνών Θήβα, 32200 info@kadmosaete.gr +30 22620 25500 +30 22620 81136

Σύμβαση παράδοσης ολοκληρωμένου έργου(turn key contract) για τα έργα πολιτικού μηχανικού του αιολικού πάρκου Κορομπίλι εγκατεστημένης ισχύος 21.16 ΜW.

 

Οι εργασίες αφορούσαν:

  1. Διάνοιξη νέας οδοποιίας και βελτίωση υφιστάμενης.
  2. Διάνοιξη πλατειών και οικίσκου ελέγχου.
  3. Εκσκαφή και σκυροδέτηση θεμελίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνοδών έργων.
  4. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου μέσης τάσης.
  5. Κατασκευή διασυνδετικής γραμμής μέσης τάσης.
  6. Αποκατάσταση διαταραχθέντων επιφανειών.

Project Info

Category:
Date:

espa